วันนี้มาทำพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางเล่มใหม่ค่ะ เพราะเล่มเก่าอายุเหลือเกือบน้อยกว่า 6 เดือนแล้ว (บางสายการบินจะไม่ให้เราเดินทาง ถ้าพาสปอร์ตเราเหลืออายุน้อยกว่า 6 เดือน) 

เราสามารถจองคิวออนไลน์ในการทำพาสปอร์ตได้ง่ายๆ ที่ https://www.passport.in.th โดยจะทำให้เราไม่ต้องไปกรอกเอกสารที่ที่เราจะไปทำพาสปอร์ตค่ะ (สามารถเลือกสถานที่ที่จะไปทำพาสปอร์ตได้ พร้อมมีบอกจำนวนคิวในรอบเวลานั้นๆ)

ขั้นตอนง่ายๆในการขอพาสปอร์ตมี 5 ขั้นตอนค่ะ

  1. รับบัตรคิว
  2. รับคิวช่องทำพาสปอร์ต
  3. วัดส่วนสูง
  4. เซ็นเอกสารและถ่ายรูป
  5. ชำระเงิน

สิ่งที่ต้องเตรียมมา ใช้แค่บัตรประชาชนค่ะ ถ้าอายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (กรณีที่ยังมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้นำมาด้วย ถ้าทำหายให้นำใบแจ้งความมา)

วันนี้จองคิวออนไลน์มา โดยเราสามารถเลือกได้ว่าจะไปทำที่ไหน ปอเลือกที่กรมการกงสุล พอมาถึงก็ขึ้นบันไดเลื่อน มองไปทางขวาไปที่ช่องรับคิว ยื่นบัตรประชาชนให้พนักงาน เค้าจะปริ้นท์ใบข้อมูลที่เรากรอกไว้ พร้อมกับบัตรคิวค่ะ หลังจากนั้นเดินไปหาเจ้าหน้าที่ เค้าจะเขียนช่องของเจ้าหน้าที่ทำพาสปอร์ตให้เราหลังจากนั้นวัดส่วนสูง แล้วเดินไปหาช่องที่เจ้าหน้าที่แจ้งเราไว้

พอไปถึง เจ้าหน้าที่จะให้เซ็นลายเซ็นที่จะไปอยู่ในเล่มพาสปอร์ต ถ่ายรูป ปริ้นท์ใบชำระเงินให้

หลังจากนั้นชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาทสำหรับการมารับเอง หรือ เพิ่มเงิน 60 บาท สำหรับส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หรือ 40 บาท สำหรับไปรษณีย์ธรรมดา

จะได้รับใบรับพาสปอร์ตมารับในวันจริงพร้อมใบเสร็จรับเงินค่ะ

ทุกอย่างนี้เสร็จในเวลา  16 นาทีแม้ว่าจะเป็นช่วงพักเที่ยงที่คิดกว่าคนน่าจะมาทำเยอะ แต่เค้าบริหารคิวและการจัดการดีและมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดเวลาสำหรับคนมาทำพาสปอร์ตมากค่ะ  ประทับใจมากจริงๆ (แอบเสียดายที่ไม่ทันพาสปอร์ตเเบบ 10 ปี ที่คาดว่าจะเริ่มมีตอนปีนี้ค่ะ)

ระยะเวลารอรับเล่มใหม่ 

1) กรณีขอแบบธรรมดา (ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท)

-ถ้ามารับเอง ใช้เวลารอ 2 วันทำการ (ปอทำวันที่ 15 มค ได้รับเล่ม 17 มค) โดยต้องนำเล่มเก่ามายกเลิกวันที่มารับด้วย

– ส่งไปรษณีย์แบบด่วน ใช้เวลารอ 2 วันทำการ

– ส่งไปรษณีย์แบบธรรมดา ภายใน 5 วันทำการ

2) กรณีขอแบบเร่งด่วน (รับเล่มวันทำการถัดไป) ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท

3) กรณีขอแบบเร่งด่วน (รับเล่มวันเดียวกัน) ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท

(ข้อ 2) และ 3) ต้องรับเล่มที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะเท่านั้น)

สถานที่ให้บริการทำพาสปอร์ต

ใน กทม.

1) กรมการกงสุล เปิด จ-ศ เวลา 07:30 – 15:30 น.

2) ศรีนครินทร์ (ธัญญาพาร์ค) เปิด จ-ส เวลา 08:30-15:30

3) ปิ่นเกล้า เปิด จ-ส เวลา 08:30-15:30

4) MRT คลองเตย เปิด จ-ส เวลา 08:30-15:30

 

You Might Also Like